4/13.   Ustalenie kierunku cięć

Autor obrazu: B. Brzeziecki