5/13.   Tworzenie ośrodków odnowieniowych jodły i buka

Autor obrazu: B. Brzeziecki