6/13.   Zastosowanie ruchomej strefy odnowienia

Autor obrazu: B. Brzeziecki