7/13.   Wydłużenie strefy w głąb drzewostanu

Autor obrazu: B. Brzeziecki