8/13.   Cięcie obsiewne (brzegowe, częściowe) na smudze 1. w roku nasiennym świerka

Autor obrazu: B. Brzeziecki