7/26.   Kiełkujące nasiona sosny wymagają dostępu do odsłoniętej gleby mineralnej

Autor obrazu: J. Zajączkowski