8/26.   Przygotowanie gleby za pomocą frezarki po uprzednim rozdrobnieniu gałęzi

Autor obrazu: J. Zajączkowski