9/26.   Naloty sosny na glebie przygotowanej frezarką w warunkach podokapowych

Autor obrazu: T. Andrzejczyk