6/26.   Ubogie siedliska nie wykazują tendencji do zachwaszczania się

Autor obrazu: J. Zajączkowski