5/26.   Na żyźniejszych siedliskach odnowienie sosny jest utrudnione z powodu dużej tendencji do zachwaszczenia

Autor obrazu: J. Zajączkowski