4/26.   Ekspansja trzcinnika w bruzdach na początku drugiego sezonu po obsiewie sosny na BMśw

Autor obrazu: T. Andrzejczyk