3/26.   Płaty trzcinnika piaskowego występują często w warunkach BMśw z pokrywą czernicową

Autor obrazu: T. Andrzejczyk