2/3.   Cięcie przerębowe

Autor obrazu: M. Orzechowski