1/3.   Drzewostan świerkowo-bukowo-jodłowy

Autor obrazu: M. Orzechowski