3/3.   Cięcie następnego obiegu

Autor obrazu: M. Orzechowski