7/12.   Cięcia obsiewne i usunięcie osłony znad gniazd

Autor obrazu: B. Brzeziecki