1/12.   Rębnia gniazdowa częściowa IIIb - z osłoną gniazd

Autor obrazu: B. Brzeziecki