2/12.   Drzewostany wymagające osłony gniazd w rębni IIIb

Autor obrazu: B. Brzeziecki