3/12.   Powstanie odnowienia naturalnego na gniazdach

Autor obrazu: B. Brzeziecki