4/12.   Cięcie odsłaniające na gniazdach

Autor obrazu: B. Brzeziecki