5/12.   Cięcia przygotowawcze na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: B. Brzeziecki