9/12.   Kępa starodrzewu ma pełnić swoją rolę aż do obumarcia i wywrócenia się tworzących ją drzew

Autor obrazu: J. Zajączkowski