1/12.   Kępy starodrzewu ułatwiają przetrwanie wielu gatunków roślin i zwierząt

Autor obrazu: J. Zajączkowski