8/12.   Kępę należy przygotować do odsłonięcia przez rozluźnienie zwarcia

Autor obrazu: J. Zajączkowski