10/13.   Cięcie uprzątające (brzegowe) na smudze 1. i obsiewne na smudze 2.

Autor obrazu: B. Brzeziecki