3/12.   Inicjowanie odnowienia - cięcie obsiewne

Autor obrazu: B. Brzeziecki