1/12.   Cięcie częściowe

Autor obrazu: B. Brzeziecki