12/12.   Zakończenie odnowienia

Autor obrazu: B. Brzeziecki