11/12.   Cięcie uprzątające

Autor obrazu: B. Brzeziecki