2/12.   Drzewostan gotowy do odnowienia

Autor obrazu: B. Brzeziecki