13/26.   Odnowienia naturalne sosny charakteryzują się najlepszym wzrostem na powierzchni otwartej

Autor obrazu: T. Andrzejczyk