12/26.   Najczęstszym sposobem naturalnego odnowienia sosny jest obsiew boczny na otwartej powierzchni zrębu zupełnego

Autor obrazu: T. Andrzejczyk