14/26.   Duże zagrożenie dla rozwoju nalotów sosnowych stwarza osutka sosny

Autor obrazu: T. Andrzejczyk