15/26.   Wygląd starszych siewek całkowicie porażonych osutką w poprzednim roku

Autor obrazu: T. Andrzejczyk