16/26.   Płaty pozbawione odnowień należy uzupełnić sztucznie

Autor obrazu: J. Zajączkowski