17/26.   Inicjowanie odnowienia naturalnego sosny w warunkach podokapowych

Autor obrazu: T. Andrzejczyk