4/9.   Wyrostki jaworu mają po odsłonięciu wypełnić strefę kontaktu wyrośniętego gniazda z uprawą

Autor obrazu: J. Zajączkowski