3/9.   Efekt cofania się brzegu przetrzymanego gniazda

Autor obrazu: J. Zajączkowski