2/9.   Buk dłużej od dębu utrzymuje przyrost na brzegach gniazda

Autor obrazu: J. Zajączkowski