2/9.   Inicjowanie lub wybór istniejących kęp odnowienia naturalnego

Autor obrazu: M. Orzechowski