9/9.   Ostatnie cięcia odsłaniające

Autor obrazu: M. Orzechowski