1/9.   Lity drzewostan jodłowy

Autor obrazu: M. Orzechowski