8/9.   Sztuczne wprowadzenie buka i gatunków domieszkowych

Autor obrazu: M. Orzechowski