7/9.   Założenie kolejnych gniazd

Autor obrazu: M. Orzechowski