3/9.   Częściowe odsłonięcie wybranych kęp odnowień

Autor obrazu: M. Orzechowski