4/9.   Wzrost kęp odnowień

Autor obrazu: M. Orzechowski