8/8.   Drzewostan po odsłonięciu gniazda

Autor obrazu: B. Brzeziecki