7/8.   Cięcie uprzątające na gnieździe

Autor obrazu: B. Brzeziecki