1/8.   Cięcie gniazdowe

Autor obrazu: B. Brzeziecki