6/8.   Drzewostan po cięciu obsiewnym na gnieździe

Autor obrazu: B. Brzeziecki